Projektmenedzsment érettség a szervezeten belül

2015-05-14

Minden vállalat szeretné, ha projektmenedzserei kiválóan teljesítenének, azonban nem minden cég dicsekedhet kizárólag sikeres projektekkel. Gyakoriak a „tanulságos” tapasztalatok, melyeket legszívesebben elfelejtenének. Ezek a projektek á...

Minden vállalat szeretné, ha projektmenedzserei kiválóan teljesítenének, azonban nem minden cég dicsekedhet kizárólag sikeres projektekkel.

Gyakoriak a „tanulságos” tapasztalatok, melyeket legszívesebben elfelejtenének. Ezek a projektek általában nemcsak a résztvevők életét keserítik meg, hanem a szervezetnek is jelentős költségekkel, nemritkán pedig komoly presztízsveszteséggel járnak.
A vállalat eredményességét befolyásolja egyik oldalról, hogy a szervezet milyen PM módszereket, eszközöket alkalmaz, illetve ezeket milyen stratégia mentén használja. Másrészről pedig az eredményesség nagymértékben múlik a szervezet megfelelő kompetenciájú és motivációjú munkatársain.

Projektmenedzsment érettségi modell

Kerzner a Projektmenedzsment Érettség Modell (Project Maturity Model, PMM) összeállításakor abból indult ki, hogy minden vállalat szeretné a projektjeit egyre hatékonyabban, sikeresebben menedzselni és ezzel magasabb fejlettségi szintet elérni. Azonban az, hogy egy szervezetnél folyamatosan vezetnek projekteket, nem jelenti szükségszerúen azt, hogy a szervezet a projektmenedzsment területén is egyre fejlettebb szintre lép. A projektmenedzsment érettségi modell lehetővé teszi a szervezet számára, hogy megvizsgálja a saját erősségeit és gyengéit. A modell tulajdonképpen egy keretrendszert kínál a szervezet számára és segíti a projektfolyamatok, valamint a komplett stratégiai rendszer fejlesztését.


 PM_erettsegi_modell

A különböző fejlettségi szintek között lehet átfedés az egyes érettségi szintek között, melynek mértéke elsősorban a szervezet kockázatvállalási hajlandóságától függ. A Projektmenedzsment Érettség Modell tehát abban támogatja a szervezeteket, hogy értékeljék mely fejlettségi, érettségi szinten helyezkedik el a vállalatuknál alkalmazott projektmenedzsment gyakorlat, illetve mely szint lehet a kívánatos számukra a hatékonyabb projektmenedzsment tevékenységhez, a stratégiai tervek megvalósításához. A szervezetek többsége ma már felismeri a projektmenedzsment jelentőségét, valamint azt, hogy az egyes projektek sikereit más projektekben is megismételhetik. Ezt az erőfeszítést projektmenedzsment képzésekkel, tréningekkel támogatják és a projektmenedzsmentjükbe más módszertanok alapelveit is beépítik. A távolabbi cél a versenyelőny megszerzése a projektmenedzsmenten keresztül, saját módszertan kidolgozása és a folyamatos fejlesztések elérése a szervezeten belül.

Az érettségi modell segítségével a szervezet választ kap olyan stratégiailag fontos kérdésekre, mint:

•    Mennyire hatékonyak a szervezet PM erőfeszítései?
•    Mennyire sikerült beépíteni projektmenedzsmentet az üzleti folyamatokba?
•    A szervezet PM stratégiája versenyképes-e, növeli-e a minőséget és
      a vevői elégedettséget?
•    Helyes módszereket, eszközöket és technológiákat alkalmaz-e a szervezet?
•    Mit csinálnak a versenytársaik?

Nemzetközileg három jól definiált érettségi modellt találhatunk, melyek módszertana némileg eltérő, de mindháromnak megvan a maga szerepe.

  1. P3M3 (Portfolio, Program & Project Maternity Model - Integrált projekt, program és portfóliómenedzsment érettségi modell) Az OGC által kidolgozott modell, a PRINCE2 és az MSP módszertanok ajánlásaival összhangban.
  2. Képesség-érettség model (CMMI®), melyet a Carnegie Mellon Egyetem Software Engineering Institute-ja fejlesztette, az Amerikai Védelmi Minisztérium (US. Department of Defense) támogatásával.
  3. Szervezeti projektmenedzsment érettségi modell (OPM3®) Project Management Institute által, a PMI sztenderdekkel összhangban kifejlesztett modell,mely az egyik legismertebb és legelterjedtebb szervezeti projektmenedzsment érettségi modellnek tekinthető. A modell megalkotói szervezeti projektmenedzsment alatt értik a tudás, képességek, eszközök és technikák alkalmazását, a projekteken keresztül, a szervezet stratégiai céljainak elérése érdekében.

Az egyes érettség modellek feltérképezik a projektmenedzsmentet, és az ahhoz kapcsolódó területeken elért eredményeket és szervezeti jellemzőket, azonban szemléletük a legtöbb esetben a folyamatok és technikai területek irányába tolódik el és kevés figyelmet fordít a humán tényező, a projektcsapat és az érintett csoportok szerepére.

Az emberi tényező a projektmenedzsmentben

Az utóbbi években a projektmenedzsment területén belül is megjelentek a humán tényező, a személyi oldal szerepét hangsúlyozó tanulmányok és kutatások, amelyek szerint az emberi erőforrás egyik fő forrása lehet a projektek sikerének. A folyamatos fejlődés következtében az ún. „kemény tényezők”, azaz a kialakítható struktúrák és rendszerek ma már minden projekt számára elérhetőek. Ezért a figyelem egyre inkább a „lágy”, azaz az emberi tényezőkre összpontosul, a sikeres projektteljesítéshez ugyanis e két terület összhangja szükséges.

Ahhoz, hogy valaki alkalmas legyen egy projekt teljes körú menedzselésére a lehető legoptimálisabb eszközöket és módszertanokat kell alkalmaznia. Ehhez viszont elengedhetetlenül fontos a folyamatos  tanulás, a személyes tapasztalat, a kompetencia és a megfelelő vezetői-szervezői képességek megléte.

A különböző projektmenedzsment minősítések a szakemberek számára nemcsak a munkavégzést könnyítik meg, de adott esetben a szakmai előmenetelüket is előmozdithatja. A szervezetek esetében pedig a certifikációk segíthetik, sőt jelentősen leegyszerúsíthetik a kiválasztás folyamatát.

Projektmenedzsment tanfolyamok a Masterfield Oktatóközpontnál

Érdemes tehát minden vállalatnak elvégezni a szintfelmérést, így a szakemberek képet kapnak arról, hogy szervezetük melyik szinten van jelenleg. Illetve melyik szint elérése lenne kívánatos a hatékonyabb projektmúködéshez, valamint a stratégiai tervek sikeresebb megvalósításához.