fbpx

Ismerd meg az ITIL tanúsítási rendszer Practice Manager szintjét!

A cikksorozatunk második részében a keretrendszer Practice Manager szintjét fogjuk most bemutatni neked.

Hogyan lehetek Practice Manager?

Többféleképpen is ITIL Practice Managerré válhatsz. Az első lehetőség, hogy elvégzed az ITIL® 4 Specialist: Create, Deliver and Support (CDS)  tanfolyamot, valamint egyet a 3 napos Practice Manager tanfolyamok közül:

A másik lehetőség  ITIL Practice Managerré válni úgy lehetséges, hogy elvégzed az  ITIL® 4 Specialist: Create, Deliver and Support (CDS) képzést, valamint ötöt az alábbi 15 fajta, egy napos Practitioner tanfolyam közül:

 

 1. ITIL® 4 Practitioner: Service Desk
 2. ITIL® 4 Practitioner: Incident Management
 3. ITIL® 4 Practitioner: Problem Management
 4. ITIL® 4 Practitioner: Service Request Management
 5. ITIL® 4 Practitioner: Monitoring & Event Management
 6. ITIL® 4 Practitioner: Change Enablement
 7. ITIL® 4 Practitioner: Release Management
 8. ITIL® 4 Practitioner: Service Configuration Management
 9. ITIL® 4 Practitioner: Deployment Management
 10. ITIL® 4 Practitioner: IT Asset Management
 11. ITIL® 4 Practitioner: Continual Improvement
 12. ITIL® 4 Practitioner: Service Level Management
 13. ITIL® 4 Practitioner: Relationship Management
 14. ITIL® 4 Practitioner: Information Security Management
 15. ITIL® 4 Practitioner: Supplier Management

 

 Tekintsük át ezeket a tanfolyamokat részletesebben!


ITIL®4 Specialist: Monitor, Support & Fulfil (MSF)

Az ITIL®4 Specialist: Monitor, Support & Fulfil tanfolyam öt alapvető ITIL gyakorlat kulcsfogalmaira összpontosít. Olyan IT szakembereknek szól, akik már megszerezték az ITIL®4 Foundation tanúsítványt, és szeretnék elmélyíteni tudásukat az ITIL®4 Management gyakorlatok terén. A tanfolyam célja, hogy segítse az IT szakembereket a hatékony gyakorlatok közötti együttműködés és szolgáltatásérték-láncok kialakításában, amelyek elengedhetetlenek a magas minőségű IT szolgáltatások nyújtásához.
Az MSF-ben szereplő 5 gyakorlati tanfolyam a következő:

ITIL® 4 Practitioner: Service Desk

Az ITIL®4 Practitioner: Service Desk tanfolyam olyan IT szakemberek számára készült, akik szeretnék fejleszteni készségeiket a Service Desk gyakorlati területén. A Service Desk gyakorlat fő célja az eseménykezelés és szolgáltatási kérések iránti igények felmérése és kezelése. A tanfolyam olyan ismeretekkel és készségekkel látja el a szakembereket, amelyek szükségesek az eseménykezelési és szolgáltatási kérések iránti igények hatékony felméréséhez, valamint ezek létfontosságú kommunikációs csatornáinak kialakításához és fenntartásához.

ITIL® 4 Practitioner: Incident Management

Az ITIL® 4 Practitioner: Incident Management képzés egy speciális modul, amely az eseménymenedzsment gyakorlat folyamataira és tevékenységeire összpontosít, és azok jelentőségére a szolgáltatás-értékláncban. A tanfolyam felöleli a gyakorlat kulcsfogalmait, beleértve az eseménymenedzsment célját, a gyakorlat sikerességi tényezőit, kulcsmérőszámait, kulcsfogalmait, mint az eseménymodellek, nagy események, kerülő megoldások, feladatok prioritása és priorizálás.

ITIL® 4 Practitioner: Problem Management

Az ITIL® 4 Practitioner: Problem Management kurzus gyakorlati útmutatást nyújt az IT szakemberek számára a problémakezelés folyamataihoz és tevékenységeihez az ITIL keretrendszeren belül. A modul célja, hogy segítsen a szakembereknek csökkenteni az problémás események valószínűségét és azok hatását, az események tényleges és potenciális okainak azonosításával, kerülő megoldások és ismert hibák kezelésével.

ITIL® 4 Practitioner: Service Request Management

Az ITIL® 4 Practitioner: Service Request Management tanfolyam egy speciális modul, amely az IT szakemberek számára készült. A fókusz az elfogadott szolgáltatási minőség támogatásán van, az összes előre meghatározott, felhasználó által kezdeményezett szolgáltatási kérés hatékony és felhasználóbarát kezelésével.

ITIL® 4 Practitioner: Monitoring & Event Management

AZ ITIL® 4 Practitioner: Monitoring and Event Management képzés szükséges ismeretekkel és eszközökkel látja el az IT szakembereket annak érdekében, hogy rendszerezett módon megfigyelhessék a szolgáltatásokat és szolgáltatási komponenseket, rögzítsék, jelentsék és reagáljanak az azonosított állapotváltozásokra, amelyeket eseményként azonosítanak.

A tanfolyam a kulcsfogalmakat fedi le, beleértve a Monitoring&Event Management célját, a sikerességi tényezőket és a gyakorlat kulcsmérőszámait. Tárgyalja a különböző típusú monitorozást, a metrikák küszöbértékeit és a riasztásokat, amelyek mind elengedhetetlenek az IT szolgáltatások megszakadásának vagy romlásának korai észleléséhez, az események és problémák proaktív felismeréséhez, valamint az IT szolgáltatások állapotának megértéséhez.


ITIL® 4 Specialist: Plan, Implement & Control (PIC)

E háromnapos tanfolyam célja, hogy az IT szakembereket olyan készségekkel lássa el, amelyek szükségesek a hatékony gyakorlatok közötti együttműködés létrehozásához és a szolgáltatásértékláncok hatékony kezeléséhez. Az ITIL® 4 Specialist: Plan, Implement & Control  tanfolyam egy átfogó képzési modul, amely öt kulcsfontosságú ITIL gyakorlatot ölel fel: Change Enablement, Deployment Management, Release Management, Service Configuration Management, és az IT Asset Management.

A kurzus az ezeknek a gyakorlatoknak a vállalat értékláncaiba történő integrálására összpontosít, ismertetve az interfészeket és szinergiákat. Valamint alkalmazza a mérőszámokat és a gyakorlat sikerességi tényezőit a teljesítmény javítása érdekében. Célja továbbá a különböző gyakorlatok képességeinek mérése, értékelése és fejlesztése az ITIL Maturity Model segítségével. Nézzük meg ezeket a gyakorlatokat részletesebben:

ITIL® 4 Practitioner: Change Enablement

Az ITIL® 4 Practitioner: Change Enablement egy modul, amely az IT szakemberek készségeinek fejlesztésére irányul a szolgáltatási és termékváltozások hatékony kezelésében. A tanfolyam célja, hogy maximalizálja a sikeres változások számát azáltal, hogy minden kockázatot pontosan értékel, engedélyezi a változások folytatását és gondosan kezeli a változások ütemezését.

A képzés mélyrehatóan tárgyalja a Change Enablement gyakorlat kulcsfogalmait, elveit, értékét és kihívásait az ITIL keretrendszerben. Kiemeli annak fontosságát, hogy irányítsa és támogassa az egyéneket és szervezeteket a sikeres átmenetek során, ami kritikus a szolgáltatásmenedzsment folyamatos fejlesztése szempontjából.

ITIL® 4 Practitioner: Release Management

Az ITIL® 4 Practitioner: Release Management tanfolyam egy részletes modul, amely a legjobb gyakorlatokat nyújtja az új és módosított szolgáltatások és funkciók kiadásához. Ez a tanfolyam olyan ismeretekkel látja el az IT szakembereket, amelyek segítségével ezek a kiadások összehangolhatók a szervezet irányelveivel, és a fogyasztókkal kötött szolgáltatási megállapodásokkal.

Ez egy strukturált folyamat, amely a szoftverváltozások fejlesztési szakaszból a termelési környezetbe történő tervezésére, koordinálására és végrehajtására összpontosít. A Release Management gyakorlata olyan lépéseket foglal magában, amelyek biztosítják, hogy a változtatások zökkenőmentesen és hatékonyan történjenek, minimális zavarokkal és maximális szolgáltatási minőséggel.

ITIL® 4 Practitioner: Service Configuration Management

The ITIL® 4 Practitioner: Service Configuration Management képzés olyan IT szakemberek számára készült, akik szeretnék érvényesíteni készségeiket a szolgáltatás-konfiguráció hatékony kezelésében. A tanfolyam arra összpontosít, hogy a Service Configuration Management területén maximálisan kihasználja az értéket, és megtanítja a résztvevőket, hogyan gyűjtsék és kezeljék a konfigurációs elemeket (CIs), amelyek a szolgáltatások nyújtásához szükséges eszközöket képviselik.

A Service Configuration Management egy kulcsfontosságú gyakorlat az IT szolgáltatásmenedzsmenten belül (ITSM), amely biztosítja a szervezet IT infrastruktúrájáról és szolgáltatásairól szóló pontos információk rendszerezett kezelését és karbantartását. Ez a gyakorlat létfontosságú számos IT szolgáltatásmenedzsment folyamat támogatásához, mint például a változásmenedzsment, esemény- és problémakezelés, kiadásmenedzsment, eszközmenedzsment, kapacitás- és teljesítménymenedzsment, valamint a biztonság és megfelelés.

ITIL® 4 Practitioner: Deployment Management

Az ITIL® 4 Practitioner: Deployment Management képzés egy alapvető modul az IT szakemberek számára, amely az új vagy módosított hardver, szoftver, dokumentáció, folyamatok vagy bármely más szolgáltatáskomponens élő környezetekbe történő áthelyezésére összpontosít. A tanfolyam foglalkozik továbbá a komponensek egyéb környezetekbe történő telepítésével is, például tesztelés vagy előkészítés céljából.

ITIL® 4 Practitioner: IT Asset Management

Az ITIL® 4 Practitioner: IT Asset Management (ITAM) tanfolyam azon IT szakemberek számára készült, akik szeretnék fejleszteni készségeiket a szervezet IT eszközeinek teljes életciklusuk alatt történő hatékony kezelésében. A gyakorlat magában foglalja az IT eszközök tervezését, beszerzését, telepítését, használatát, karbantartását és végső megsemmisítését, ezáltal támogatva a megfontolt döntéshozatalt azok vásárlásáról, újrahasznosításáról, nyugdíjazásáról és megsemmisítéséről. A tanfolyam célja, hogy segítse a szervezeteket az IT eszközeik értékének maximalizálásában, miközben kontrollálhatják a költségeket, kezelik a kockázatokat, és biztosítják a szabályozási és szerződéses követelményeknek való megfelelést.


ITIL® 4 Specialist: Collaborate, Assure & Improve (CAI)

Az ITIL® 4 Specialist: Collaborate, Assure & Improve (CAI) képzés egy kombinált gyakorlati modul, amely öt kulcsfontosságú ITIL gyakorlatot ölel fel:

 • Relationship Management
 • Supplier Management
 • Service Level Management
 • Continual Improvement
 • Information Security Management

Ez a háromnapos kurzus gyakorlatorientált, és lefedi a kulcsfontosságú fogalmakat, megtanítva a hatékony együttműködést a különböző gyakorlatok között, és a szolgáltatásérték-folyamatok hatékony kezelését, amelyek elengedhetetlenek a magas színvonalú szolgáltatások nyújtásához és fenntartásához. Az öt gyakorlat áttekintésével a tanfolyam átfogó megértést nyújt, amely támogatja az IT szolgáltatások kezelését és fejlesztését. Tekintsük át ezeket a tanfolyamokat az alábbiakban:

ITIL® 4 Practitioner: Continual Improvement

Az ITIL® 4 Practitioner: Continual Improvement tanfolyam célja, hogy az IT szakembereket megtanítsa arra, hogyan hangolhatják össze a szervezet szolgáltatásait a változó üzleti igényekkel a termékek, szolgáltatások, gyakorlatok vagy bármely, a termékek és szolgáltatások kezelésével kapcsolatos szempont folyamatos fejlesztésével.

A résztvevők megtanulják a Continual Improvement gyakorlatának kulcsfogalmait és folyamatait, lehetővé téve számukra, hogy szakszerűen azonosítsák és megvalósítsák a fejlesztéseket a szervezet szolgáltatásmenedzsmentjén belül. Ez különösen fontos az üzleti környezet változásaihoz való alkalmazkodásban és abban, hogy a termékek, szolgáltatások és gyakorlatok folyamatosan fejlődjenek az üzleti és ügyféligények kielégítése érdekében.

ITIL® 4 Practitioner: Service Level Management

Az ITIL® 4 Practitioner: Service Level Management képzés a szolgáltatásnyújtásra vonatkozó világos, üzleti alapú célok kitűzésére, valamint ezen szolgáltatások értékelésére, nyomon követésére és hatékony kezelésére összpontosít. Azoknak az IT szakembereknek készült, akik szeretnék bemutatni szakértelmüket a Service Level Managementben stratégiai és operatív szintjén egyaránt.

A tanfolyam segít a résztvevőknek a szolgáltatás minőségének kezelésében, a szolgáltatás teljesítményének nyomon követésében, a stakeholder igényeinek mérhető célokká történő lefordításában, az erőforrások kezelésében, valamint az ITIL Maturity Model használatában a gyakorlati képességek fejlesztésére.

ITIL® 4 Practitioner: Relationship Management

Az ITIL® 4 Practitioner: Relationship Management tanfolyam bevált gyakorlatokat nyújt a szervezet és annak érintettjei közötti kapcsolatok kialakítására és ápolására. Magában foglalja a kapcsolatok azonosítását, elemzését, nyomon követését és javítását.

A tanfolyam célja, hogy a szakemberek egy egységes megközelítést alakítsanak ki a Relationship Managementben, biztosítva a sikeres interakciókat a szervezeten belül és kívül, elősegítve az együttműködést, a kollaborációt és a konfliktusok megelőzését.

ITIL® 4 Practitioner: Information Security Management

Az ITIL® 4 Practitioner: Information Security Management kurzus lefedi a gyakorlat kulcsfontosságú fogalmait, mint például az információbiztonság és annak jellemzői (bizalmasság, rendelkezésre állás, integritás), hitelesítés, visszautasíthatatlanság, valamint a fenyegetések, sebezhetőségek és kockázatok megértése. Megtanítja, hogyan integrálják a gyakorlatot a szervezet értékáramlásaiba, a kulcsszerepek, mint például a biztonsági vezető és az információbiztonsági menedzser felelősségeit, valamint a technológia és harmadik fél támogatásának használatát a gyakorlatban.

ITIL® 4 Practitioner: Supplier Management

Az ITIL® 4 Practitioner: Supplier Management tanfolyam olyan IT szakembereknek szól, akik szeretnék fejleszteni szakértelmüket a beszállítók kezelésében, biztosítva a minőségi IT szolgáltatások zökkenőmentes nyújtását.

A tanfolyam megtanítja, hogyan optimalizálhatják a beszerzési stratégiákat, kezeljék a beszállítói kapcsolatokat, és tartsák ellenőrzés alatt a beszállítói szerződéseket és szolgáltatásokat. Emellett a beszállítói szolgáltatások használatának stratégiáinak meghatározására, a beszállítók értékelésére és kiválasztására, valamint arra összpontosít, hogy a szolgáltatások megfeleljenek a megállapodott szinteknek, miközben a költségeket és kockázatokat kezelik. Továbbá a vásárlói elégedettség javításával és a beszállítói menedzsment gyakorlati képességének fejlesztésével foglalkozik az ITIL Maturity Model használatával. Kérjük, vedd figyelembe, hogy minden Practitioner tanfolyam egy napos, a kombinált Specialist tanfolyamok pedig három naposak! 

Cikksorozatunk jövő heti harmadik részében az ITIL Master szintet és a benne rejlő lehetőségeket fogjuk majd bemutatni neked. Itt érheted el a harmadik, befejező részt.
Még nem olvastad el a cikksorozat első részét? Akkor kattints ide!