Képzés céges finanszírozásban? Tudnivalók a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásról

2011-03-17

Az Országgyúlés elfogadta a Szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló törvényjavaslatot, melynek értelmében a jövőben teljesen megszúnik a szakképzési hozzájárulás saját munkavállalók képz...

Az Országgyúlés elfogadta a Szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló törvényjavaslatot, melynek értelmében a jövőben teljesen megszúnik a szakképzési hozzájárulás saját munkavállalók képzésére fordítható forráslehetősége. A 2012. január 1-vel hatályba lépő szabályozás értelmében már nem lehet képzéseinket a szakképzési hozzájárulás terhére elszámolni. Alábbi tájékoztatás, a 2011 évre vonatkozik.

Minden cégnek, aki a 2011 évben élt az elszámolási lehetőséggel feb ruár 25-ig bevallást kell készítenie, függetlenül attól, hogy milyen üzleti éves!

Az iskolarendszeren kívüli felnőttképzés, egy képzési lehetőség azon munkavállalóknak, akik a munka mellett szeretnének továbbtanulni, szakképesítést, esetlegesen új ismereteket szerezni. De sokszor a munkavállalók nem ismerik lehetőségeiket ezen a területen.

A Masterfield Oktatóközpont rendelkezik nyilvántartásba vétellel (00595-2008), valamint intézmény-akkreditációval (AL-2072), mely lehetővé teszi, hogy egyrészről a magánszemélyeknek akkreditált programjai segítségével áfamentesen ajánlja képzéseit, másrészről cégek számára a szakképzési elszámolhatóságot biztosíthassa.

A szakképzési hozzájárulás intézménye lehetővé teszi, hogy minden Munkáltató az általa fizetendő társadalombiztosítási járulékalap 1,5 %-nak megfelelő szakképzési hozzájárulás egy részét saját munkavállalói számára szervezett képzés költségeire elszámolhassa.

A cégek képzéseiket egyrészről belső képzésként bonyolítják, ilyen esetekben az oktató általában a szervezeten belül dolgozó egy személy, a képzés a cég iroda épületében zajlik és a képzés nem üzletszerúen történik. Másrészről a cégek felkérhetnek külső, akkreditált képző intézményt egy adott képzés megszervezésére. Ez esetben a képzés történhet a cég iroda épületében, vagy egy képző intézménynél.

A legtöbb cég a képzésekre szánt összegek megfelelő kihasználása érdekében, képzési terveket készít, melyek az adott évre vonatkozó igényeket mérik fel. Év közben ezektől már igen nehéz eltérni, ezért célszerú a munkavállalóknak idejében átgondolni az érdeklődési területeket, konkrét tanfolyami lehetőségeket. A képzési tervek vagy év végén decemberben, vagy év elején január-februárban kerülnek véglegesítésre.

A nagyobb cégeknél tekintve, hogy a felhasználható összeg igen komoly, ahol lehet a szakképzési elszámolást igénybe veszik. A kisebb cégeknél, sajnos ez már nem minden esetben rutinszerú, ezért is szükséges tájékozódni.

 

Amit érdemes tudni és figyelni egy tanfolyam kiválasztásánál!

1) A képzések keresése, illetve kiválasztása esetén különösen figyelni kell arra, hogy a tanfolyamot olyan képző intézmény szervezze, mely intézmény-akkreditációval rendelkezik. Ezt egy lajstromszám igazolja és minden intézménynek kötelező feltúntetnie. Amennyiben ez nem található a szóróanyagokon, tájékoztatókon ki kell kérni a képző intézménytől.

2) A tanfolyamnak szerepelnie kell a Munkaügyi Központ nyilvántartásában. Ez ellenőrizhető a http://www.munka.hu/ oldalon a FELNŐTTKÉPZÉSRE kattintva, majd kikeresve az adott intézmény adatait.

3) A képzésnek a 20 tanórát meg kell haladnia.

4) A tanfolyamnak Magyarországon kell zajlania.

 

A képzési díj szakképzési hozzájárulásra elszámolható mértéke!

A szakképzési hozzájárulási kötelezettség terhére elszámolható költségek jogszabályilag meghatározottak. A maximális támogatási intenzitás az alábbiak szerint számolható, de mindig a kevesebb érvényes:

 1. támogatási mérték képzési területenként, mely költségek mikro- vagy kisvállalkozások esetében 20 százalékponttal, középvállalkozások esetén 10 százalékponttal, fogyatékossággal élő, vagy hátrányos helyzetú munkavállaló esetén 10 százalékponttal növelhetőek!
  • általános képzés esetén az elszámolható költségek 60 %-a, általában olyan képesítést adó kurzusok, melyek nagy mértékben hasznosíthatóak más vállalkozásoknál vagy munkaterületeken. Például amikor különböző független vállalkozások együttesen szervezik a képzést, vagy ha különböző vállalkozások munkavállalói is jelentkezhetnek rá.
  • speciális képzés(szakképzés) esetén az elszámolható költségek 25 %-a. Ezek azon képzések, amelyek közvetlenül és elsődlegesen a munkavállalónak a vállalkozásnál jelenleg betöltött, vagy a jövőben betöltendő állásában alkalmazható és olyan képesítést adnak, amelyek nem, vagy csak csekély mértékben hasznosíthatóak más vállalkozásoknál, vagy más munkaterületen.
 2. A támogatás mértéke nem haladhatja meg az 1) pontban foglaltakat, és nem lehet több a képzésben résztvevőnként és képzési óránként a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére - külön jogszabály alapján - megállapított személyi alapbér kötelező legkisebb havi összegének (minimálbér) 6 %-nál, mely a 2011-es évben maximum 4.680,- Ft/fő/óra.

 

Amennyiben a Masterfield Oktatóközpont képzésére történik a jelentkezés, Oktatóközpontunk képzései többségében az  első pontban megjelölt támogatási mértéknek felelnek meg, illetve általános képzésnek minősülnek. Ezek szerint a képzési díj minimum 60 % elszámolható, amit még ez esetben egyeztetni szükséges, hogy ez a 60 % növelhető-e további százalékponttal, valamint hogy a cég könyvelése szerint nettó, vagy bruttó összegből számolható-e, azaz a cég levonhatja az áfát, vagy sem?

A jelentkezések során legalább egyszer egyeztetni szükséges a lehetséges szakképzési elszámolhatóság összegét, mert a felnőttképző intézményeknek egyes dokumentumokon fel kell túntetni az elszámolható összeget.

 

Az elszámolás folyamata, szükséges dokumentumok

A szakképzési elszámolhatóság egy bonyolultnak mondható rendszer, azonban a precíz dokumentálás minden esetben megkönnyíti az elszámolást. A dokumentálás egyszer a tanfolyam során szükséges, valamint a lezárt évet követően. A Masterfield tanfolyamán résztvevő esetében, az alábbi őt érintő képzési dokumentálás szükséges.

Megkötésre kerülő szerződések:

 • Szolgáltatási szerződés: Munkáltató és a Trinspire Kft. (Masterfield Oktatóközpont) között, a képzést megelőzően, legalább két példányban, 1 példány Munkáltató, 1 példány Képző
 • Felnőttképzési szerződés: képzésen résztvevő és a Trinspire Kft. (Masterfield Oktatóközpont) között, legkésőbb a képzés megkezdésekor, három példányban, 1 példány résztvevő, 1 példány Munkáltató, 1 példány Képző
 • Munkáltatói kötelezés, vagy tanulmányi szerződés: képzésen résztvevő (munkavállaló) és Munkáltató között, ez általában a Munkáltatói kötelezés szokott lenni, ezt cégen belül dokumentálja a Munkáltató.

A Masterfield Oktatóközpont az alábbi dokumentumokat biztosítja:

 • Szolgáltatási szerződés és mellékletei
  • Munkaügyi nyilvántartásba vételi értesítő/igazolás cégszerúen hitelesített másolata
  • Intézmény-akkreditációs tanúsítvány cégszerúen hitelesített másolata
  • Program-akkreditációs tanúsítvány cégszerúen hitelesített másolata, nem akkreditált képzés esetén képzési program cégszerúen hitelesített másolata
 • Felnőttképzési szerződés eredeti példánya
 • Kivonat (jelenléti ív és a tanúsítvány átvétel alapján) cégszerúen hitelesített másolata
 • Tanúsítvány cégszerúen hitelesített másolata
 • Képzésenként kiállított számla

Fenti dokumentumokat Munkáltató köteles megőrizni, illetve ezek alapján az adatszolgáltatást megtenni.

A hozzájárulásra kötelezettnek a tárgyévre elszámolt képzésre vonatkozó adatszolgáltatást a 15/2009. (VII.24.) SZMM rendelet 1. és 2. számú melléklete szerinti adattartalommal kell benyújtania a tárgyévet követő év második hónapjának 25. napjáig a székhelye szerint illetékes regionális munkaügyi központ részére.

Elszámolható költségek:

 • Képző Intézmény által lebonyolított képzés díja
 • A képzéshez kapcsolódó felnőttképzési szolgáltatások díja
 • A képzés során felhasznált, a hallgatóknak véglegesen átadott tankönyvek, taneszközök költségei
 • A munkavállalónak a képzéssel összefüggő igazolt utazási és szállásköltsége, amennyiben a képzés lebonyolítása nem a hozzájárulásra kötelezett által a munkavállalója munkavégzési helyeként megjelölt székhelyén, telephelyén történik
 • Külön jogszabályban meghatározott vizsga- és vizsgáztatási díj

 

A szakképzési elszámolás rendszerét minden jelentkezőnek először a Munkáltatójával szükséges tisztázni. Amennyiben van erre lehetőség a Masterfield Oktatóközpont minden segítséget megad annak érdekében, hogy az elszámolási dokumentáció gördülékenyen történjen.

További információért keresse Oktatóközpontunk munkatársait!