Képzési finanszírozáshoz szükséges TÁMOP-2.1.3.A/B/C-12/2 pályázat feltételei!

2012-03-01

A '360 fokos látószög a képzési finanszírozásban' szolgáltatás keretében teljeskörú segítséget nyújtunk a TÁMOP-2.1.3.A/B/C-12/2 pályázat részvételéhez szükséges folyamatban. Megküldjük a támogatási feltételek listáját...

A '360 fokos látószög a képzési finanszírozásban' szolgáltatás keretében teljeskörú segítséget nyújtunk a TÁMOP-2.1.3.A/B/C-12/2 pályázat részvételéhez szükséges folyamatban. Megküldjük a támogatási feltételek listáját és a teljesítést igazoló anyagokat felhasználva pályázatíró csapatunk szakszerúen elkészíti, koordinálja és nyomon követi pályázatának sorsát. A pályázat végleges formája 2012. márciusában várható, de a pályázat részletes feltételeiről weboldalunkon olvashat: 

 

TÁMOP-2.1.3.A-12
Munkahelyi képzések támogatása mikro- és kisvállalkozások számára

TÁMOP-2.1.3.B-12
Munkahelyi képzések támogatása középvállalkozások számára

TÁMOP-2.1.3.C-12
Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalkozások számára

Pályázók köre:
•    korlátolt felelősségú társaság (KSH 113)
•    részvénytársaság (KSH 114)
•    európai részvénytársaság (KSH 115)
•    takarék- és hitelszövetkezet (KSH 122)
•    mezőgazdasági szövetkezet (KSH 124)
•    európai szövetkezet (KSH 125)
•    biztosító szövetkezet (KSH 126)
•    szociális- és iskola szövetkezet (KSH 127)
•    egyéb szövetkezet (KSH 129)
•    ügyvédi iroda (KSH 131)
•    vízitársulat (KSH 133)
•    víziközmú-társulat (KSH 134)
•    erdőbirtokossági társulat (KSH 135)
•    végrehajtó iroda (KSH 136)
•    közjegyzői iroda (KSH 137)
•    magyarországi székhelyú európai gazdasági egyesülés (KSH 138)
•    egyéb, máshova nem sorolt jogi személyiségú vállalkozás (KSH 139)
•    betéti társaság (KSH 212)
•    közkereseti társaság (KSH 211)
•    egyéni cég (KSH 213)
•    külföldi székhelyú vállalkozás fióktelepe (KSH 226)
•    külföldi székhelyú európai gazdasági egyesülés magyarországi telephelye (KSH 227)
•    máshova nem sorolt, jogi személyiség nélküli vállalkozás (KSH 229)
•    egyéni vállalkozói nyilvántartásban szereplő egyéni vállalkozó (KSH 231)
•    egyéb egyéni vállalkozó (KSH 232)
•    nonprofit közkereseti társaság (KSH 621)
•    nonprofit betéti társaság (KSH 622)
•    nonprofit korlátolt felelősségú társaság (KSH 572)
•    nonprofit részvénytársaság (KSH 573)

Méret:

TÁMOP-2.1.3.A-1 - mikro- és kisvállalkozások számára:
A pályázati kiírásra kizárólag olyan vállalkozások pályázhatnak, amelyek a 800/2008/EK rendelet 1. sz. melléklete alapján mikro-, vagy kisvállalkozásnak minősülő vállalkozások.
•    Mikrovállalkozás: összhangban az Európai Bizottságnak a mikro-, kis és középvállalkozások definíciójáról szóló 2003/361/EK ajánlásával, a KKV kategórián belül mikrovállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amely 10-nél kevesebb személyt foglalkoztat, és amelynek éves árbevétele és/vagy éves mérlegfőösszegének értéke nem haladja meg a 2 millió eurót.
•    Kisvállalkozás: összhangban az Európai Bizottságnak a mikro-, kis és középvállalkozások definíciójáról szóló 2003/361/EK ajánlásával, a KKV kategórián belül kisvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amely 50-nél kevesebb személyt foglalkoztat, és amelynek éves árbevétele és/vagy éves mérlegfőösszegének értéke nem haladja meg a 10 millió eurót.

TÁMOP-2.1.3.B-12 - középvállalkozások számára:
A pályázati kiírásra kizárólag olyan vállalkozások pályázhatnak, amelyek a 800/2008/EK rendelet 1. sz. melléklete alapján középvállalkozásnak minősülő vállalkozások.
•    Középvállalkozásnakazon vállalkozások minősülnek, amelyek megfelelnek az alábbi, mindkét feltételnek: 
o    összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és
o    éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg.
ÉS
•    Az alábbi két feltétel közül legalább az egyiknek megfelel: összes foglalkoztatotti létszáma legalább 50 fő, vagy éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege több mint 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg.

TÁMOP-2.1.3.C-12 - nagyvállalkozások számára:
A pályázati kiírásra nagyvállalkozások pályázhatnak. Nagyvállalkozásnak azon vállalkozások minősülnek, amelyek a 800/2008/EK rendelet 1. sz. melléklete szerint nem felelnek meg a mikro-, kis- és középvállalkozásokra vonatkozó feltételeknek, továbbá az alábbi, két feltétel közül legalább az egyiknek megfelelnek:
•    összes foglalkoztatotti létszáma legalább 250 fő, vagy
•    éves nettó árbevétele több mint 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege több mint 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg.

Azon új vállalkozásoknak, melyek még nem rendelkeznek lezárt, teljes üzleti évvel, a felhasználandó adatokról a pénzügyi év folyamán készített jóhiszemú becslésük alapján kell nyilatkozniuk. A projekt zárásakor ezen vállalkozásoknak nyilatkozatot kell benyújtaniuk a vállalkozás méretük szerinti besorolásáról.

A 2004. évi XXXIV. törvény 5.§ (3) bekezdése értelmében amennyiben egy vállalkozás éves szinten túllépi a meghatározott foglalkoztatotti létszám vagy pénzügyi határértékeket, vagy elmarad azoktól, akkor ennek eredményeként csak abban az esetben veszíti el, illetve nyeri el a közép-, kis- vagy mikrovállalkozói minősítést, ha két egymást követő beszámolási időszakban túllépi az adott határértékeket vagy elmarad azoktól. (két éves szabály)

Székhely:
•    KMR: 
o    A pályázó a közép-magyarországi régióban található telephelyére, fióktelepére vagy székhelyére vonatkozóan nyújthat be pályázatot, kizárólag a közép-magyarországi régióban lévő székhely/fióktelep/telephely munkavállalóinak képzése támogatható.
•    KONV: 
o    A pályázó a konvergencia régióban található telephelyére, fióktelepére vagy székhelyére vonatkozóan nyújthat be pályázatot, kizárólag a konvergencia régióban lévő székhely/fióktelep/telephely munkavállalóinak képzése támogatható.

Területi korlátozás:
•    A képzésekre az Európai Unió tagállamainak területén belül kerülhet sor. A projekt keretében megvalósuló egyéb tevékenységek Magyarország területén belül bárhol megvalósulhatnak

Keretösszeg:

TÁMOP-2.1.3.A-12 mikro- és kisvállalkozások összesen: 6,3 milliárd Ft 
o    KMR: 0,3 milliárd Ft
o    KONV: 6 milliárd Ft

TÁMOP-2.1.3.B-12 középvállalkozások összesen: 6,3 milliárd Ft 
o    KMR: 0,3 milliárd Ft
o    KONV: 6 milliárd Ft

TÁMOP-2.1.3.C-12 nagyvállalkozások összesen: 8,4 milliárd Ft 
o    KMR: 0,4 milliárd Ft
o    KONV: 8 milliárd Ft

Támogatás összege:
TÁMOP-2.1.3.A-12 mikro- és kisvállalkozások: maximum: 10 millió Ft
TÁMOP-2.1.3.B-12 középvállalkozások: 1-50 millió Ft
TÁMOP-2.1.3.C-12: nagyvállalkozások számára: 10-150 millió Ft

Támogatás mértéke:
TÁMOP-2.1.3.A-12 mikro- és kisvállalkozások: 100% (de minimis vagy képzési támogatás)
TÁMOP-2.1.3.B-12 középvállalkozások: 100% (de minimis vagy képzési támogatás)
TÁMOP-2.1.3.C-12: nagyvállalkozások számára: 60-100% (de minimis vagy képzési támogatás)

Előleg mértéke mindháromnál:
•    25%

Támogatandó pályázatok száma:

TÁMOP-2.1.3.A-12 mikro- és kisvállalkozások: 
•    Összesen: 1575-1785 
o    KMR: 75-85
o    KONV: 1500-1700

TÁMOP-2.1.3.B-12 középvállalkozások: 
•    Összesen: 210-420 
o    KMR: 10-20
o    KONV: 200-400

TÁMOP-2.1.3.C-12: nagyvállalkozások:
•    Összesen: 105-315 
o    KMR: 5-15
o    KONV: 100-300

Projektidőszak:
•    5-20 hónap

Benyújtás ideje:
•    2012. március 1-től

Támogatható tevékenységek:
A pályázati kiírás keretében kizárólag az alábbi képzéstípusok megvalósítására igényelhető támogatás:

• szakmai képzések: kizárólag a fogalomjegyzékben meghatározott szakmai képzések közé sorolható képzések támogathatóak (OKJ-s képzések) 
• idegen nyelvi képzések 
• a vállalkozás múködésével kapcsolatos képzések: minden olyan ismeret-, kompetenciafejlesztésre irányuló képzés, mely a vállalkozás fejlesztését vagy a munkavállaló magasabb szintú munkavégzését eredményezi 
• számítástechnikai, informatikai képzés ITT TALÁLJA.