Projektmenedzsment felsőfokon II.

2013-08-06

A PRINCE (PRojects IN Controlled Enviroment) projektirányítási módszertant eredetileg a brit kormány informatikai központja fejlesztette ki az állami informatikai projektekben alkalmazandó ajánlásként. Az eredeti módszertan tová...

A PRINCE (PRojects IN Controlled Enviroment) projektirányítási módszertant eredetileg a brit kormány informatikai központja fejlesztette ki az állami informatikai projektekben alkalmazandó ajánlásként.

Prince2

Az eredeti módszertan továbbfejlesztett változatának, a PRINCE2-nek a szellemi tulajdona továbbra is brit kormányhoz kötődik, azonban mára egy független szervezet (a brit Office of Government Commerce) végzi a PRINCE2 fejlesztését és a köré szerveződő tanácsadási, oktatási és tanúsítási szolgáltatásokat. A módszertan a projektek szervezeti, vezetési és ellenőrzési területeit fedi le. Amellett, hogy mára a PRINCE2 módszertant a brit államigazgatásban lényegében szabványként alkalmazzák, a nem állami felhasználások esetén is az egyik legelterjedtebb projektirányítási elméletté nőtte ki magát világszerte.

A PRINCE2 módszertan univerzálisan alkalmazható alapelveket, folyamatokat és technikákat nyújt, melyek szerint bármilyen projekt irányítható. Strukturált projektvezetési módszertan, így logikus és szabályozott projektirányítási mód jellemzi.

Bevezetése óta széles körben használták mind a közigazgatásban, mind a magánszektorban, és ma már az Egyesült Királyság de facto projektvezetési szabványa. Bár eredetileg informatikai igényekhez fejlesztették ki, de sok nem informatikai projektben is használták. A módszertan legfrissebb verziója a PRINCE2 a projektvezetés folyamat alapú megközelítése, amely könnyen alakítható, méretezhető minden fajta projekthez. Minden folyamatot a fontos bemenetei és kimenetei határoznak meg az elérendő célok és az eléréshez szükséges tevékenységek segítségével.

Milyen előnyei vannak a PRINCE2 módszertannak?

 • az összes típusú projekthez, és integráltan más módszerekkel, például az ITIL-lel együtt is alkalmazható,
 • támogatja a hatékony kommunikációt, hiszen általánosan elismert és közös szótárral szolgál valamennyi résztvevő számára,
 • több gyakorlati tanáccsal szolgál a méretre szabott projektek implementációjánál (különösen a kisebb projekteknél)
 • puha projektvezetési szempontokat foglal magába (pl. az emberek vezetése, a változás menedzsmentje, határozatlan követelmények)
 • hangsúlyt fektet az előnyökre, ezek felügyeletére és végrehajtására
 • nem bürokratikus: nem követel dokumentumokat és találkozásokat, hanem információkat és döntéseket
 • több gyakorlati tanács, kevesebb utasítás, nagyobb rugalmasság
 • más módszertanokkal és tudásokkal is tartalmaz kapcsolatokat

A PRINCE2 projektmódszertan folyamat-alapú megközelítésének 8 alapköve a következő:

 1. Projektirányítás
  Ez a folyamat határozza meg a Projektbizottság felelősségét a projektben. A projektmenedzser folyamatosan informálja a projektbizottságot a projekt állapotáról, de a napi szintú menedzselés a projektmenedzser feladata.
   
 2. Tervezés
  A tervezés a projekt teljes életciklusában jelen van.
   
 3. Projektindítás
  Ennek a folyamatnak a célja az, hogy biztosítsa a projekt helyes felállítását. Ez egyfajta előfolyamata a projektnek, ami nagyban befolyásolja, hogy a projekt életképes lesz-e. Ha igen, akkor van értelme erőforrásokat hozzárendelni.
   
 4. Projektkezdet
  Ahhoz, hogy a projekt elfogadott legyen, szükséges egy pontos tervet készíteni, hogy miként tölti be az elvárt célokat. Tervezés után el kell azt fogadtatni a Projektbizottsággal, mielőtt végrehajtanánk azt.
   
 5. Kontrolling
  A PRINCE2 projektek mérföldkövekre vannak tagolva, hogy a projekt minél inkább tervezhető legyen és ellenőrizhető. Ez a folyamat lefedi a projektmenedzser napi teendőit.
   
 6. Projekt-termék létrehozása
  A PRINCE2 egy termékalapú rendszer. Ebben az összefüggésben a termék lehet fizikai termék (pl. könyv kiadása), vagy lehet nem anyagjellegú (pl. valamilyen szolgáltatás létrehozása). Ez a folyamat hozza létre magát a terméket, és itt van felhasználva a legtöbb erőforrás.
   
 7. Mérföldkövek kezelése
  A PRINCE2 alapelvei szerint, minden egyes mérföldkövet el kell fogadtatni a projektbizottsággal, mielőtt tovább lehetne haladni
   
 8. Projektzárás
  Egy másik PRINCE2 alapelv, hogy a projektet egy meghatározott rendben, megfelelő ellenőrzések mellett kell lezárni. Ez magába foglalja a projekt értékelését is. Milyen tapasztalatot nyertünk, mit tanultunk a projekt megvalósítása során, hogyan alkalmazzuk az így elsajátított ismeretet a következő projektekben.

A vizsgázás 2 szinten történik:

 1. Foundation
  3 napos tanfolyam során a résztvevők a módszertan elméleti és gyakorlati megismerésén keresztül készülnek fel az APM Group PRINCE2 Foundation nemzetközi vizsgára. Az oktatás angol nyelvú tananyagból, minősített oktatónk segítségével angol, német, vagy szlovák nyelven zajlik.
  A 3 napos tanfolyamon felül résztvevőinknek a képzés megkezdése előtt önálló készülés szükséges, melyhez a Masterfield Oktatóközpont egy 20 órás anyagot biztosít. Az anyagok átolvasása, a tesztek megoldása előfeltétele a sikeres tanfolyam elvégzésének.

  >>Tudjon meg többet Foundation tanfolyamunkról!>>
   
 2. Practitioner
  2 napos tanfolyam, amely felkészíti a résztvevőket a hivatalos APM Group PRINCE2 Practitioner minősítő vizsgájára. A tanulók a tanfolyam végén mélyebb ismereteket szereznek a PRINCE2 módszertanáról, filozófiájáról, képesek lesznek az adott környezetben alkalmazni a PRINCE2 módszertanát

>>Tudjon meg többet Practitioner tanfolyamunkról!>>