fbpx

Junior programozó akadémia II.

Tanfolyam kódja:
MFPROGAKH2
Tanfolyam hossza:
64 tanóra, 8 szombat, napi 8 tanóra, 9.00-16.30
Ára:
199 500 Ft + Áfa
Rövid ismertetés:

A Java programozó akadémia haladó a szoftverfejlesztés iránt érdeklődő magánszemélyeknek és cégeknek szól, akik hétvégi kurzusokon szeretnének piacképes IT ismeretekre szert tenni. A tanfolyam haladó Java technológiákat mutat be. Felöleli a webfejlesztés fontos technológiáit: Servlet, JSP, JSTL, JSF. Megismertet a WebService-ek használatával Java alapokon. Valamint átfogó ismeretet nyújt a haladó adatbáziskezelésben a JPA használatával. Mindezt nagyon sok példán keresztül gyakorlatorientáltan.

Előfeltételek:

A Junior programozó akadémia elvégzése vagy ismeretanyagának elsajátítása.

Kiknek ajánljuk?

A Java programozó akadémia haladó modulját, olyan hallgatók számára ajánljuk, akik rendelkeznek programozói előképzettséggel, ismerik a Java SE programnyelvet és egy új, piacképes szakma alapjait szeretnék elsajátítani a haladó technikák megismerésével.

Képzés nyelve:
Magyar
Részletes leírás:

Akadémiai programjainkon a szakmai felkészítés mellett magánszemély résztvevők számára karrier tanácsadást is nyújtunk és biztosítjuk a lehetőséget, hogy válogassanak partnereink állásajánlatai között. A képzésen történő részvétel ugyanakkor nem jelent a hallgatóknak kötelezettséget az ajánlatok elfogadására.
Partnereinktől érkező céges résztvevők számára ezt a szolgáltatást nem tudjuk nyújtani, de ha informatikus állást kínálóként érdeklődsz végzőseink felől, várjuk jelentkezésedet az akademia@masterfield.hu címen!

Jelen Junior programozó akadémia II. tanfolyam a Junior programozó akadémia képzésünk folytatása. Az akadémiai képzés első részének elvégzése után a hallgatók képesek lesznek önállóan létrehozni egyszerűbb szoftvereket Java nyelven.

A Junior programozó akadémia II. (Java haladó programozó akadémia) tanfolyam fő célja a Java programozási nyelv különböző területeinek bemutatása, gyakorlati példákon keresztül. A kurzus anyaga felöleli az IT cégek által elvárt junior informatikai tudást. A témakörök úgy épülnek fel, hogy a Java webes képességeit részletesen megmutassák. Képzésünk különösen nagy hangsúlyt fektet a megfelelő módszerek kiválasztására, a modern technológiák megismerésére. A programozást web- illetve alkalmazás-szerver környezetben valósítjuk meg, a szükséges összetevők telepítésére és beállítására nagy hangsúlyt fordítunk. A tanfolyam módszereket mutat a haladó adatbáziskezelő technikák használatára, ORM modellre JPA használatával. A haladó technológiák mellett a hallgatók általános programozási tudását is fejleszti: szálak, szerializáció, rekurzió, dataSource stb.

Tematika:

1. JAVA PROGRAMOZÁSTECHNIKA HALADÓKNAK

1.1. Rekurzió
1.2. Változó számú argumentumlista
1.3. Szerializáció
1.4. Szálkezelés
1.5. Datasource

2. BEVEZETÉS A JAVA EE TECHNOLÓGIÁBA

2.1. Java EE általános jellemzői
2.2. Verziók, történeti felépítés
2.3. Java EE 6 Web profil ismertetése

3. WEBES ALKALMAZÁS

3.1. Mit nevezünk webes alkalmazásnak?
3.2. Webes alkalmazások (WebApp, Web Application) működése
3.3. Webes alkalmazások felépítése, rétegei (Front-end, Middleware, Back-end)
3.4. Web-es architektúra (Servlet, JSP kapcsolata)
3.5. Model-View-Controller (MVC) felépítés
3.6. Alkalmazásszerver definíció
3.7. Webes Java EE konténer funkciói
3.8. Fejlesztési ciklus adott alkalmazásszerveren
3.9. Telepítés, csomagolás részletei
3.10. Eclipse fejlesztőkörnyezet áttekintése

4. SERVLET

4.1. HTTP részletesen
4.2. Kérés-válasz modell
4.3. Servlet technológia - Annotációk
4.4. Servlet technológia – Életciklus
4.5. Servlet technológia – Párhuzamos kiszolgálás
4.6. Formok és feldolgozásuk
4.7. POST és GET összehasonlítása
4.8. Kérések kiszolgálása
4.9. URL rewriting

5. ALKALMAZÁS BEÁLLÍTÁSA, KONFIGURÁCIÓ

5.1. Alkalmazás leírók (DD)
5.2. Paraméterek megadása annotációkkal
5.3. Error page beállítása

6. JAVA SERVER PAGES (JSP)

6.1. JSP általános bemutatása
6.2. Servlet és JSP kapcsolata
6.3. JSP fájl életciklusa (jspInit, jspService, jspDestroy)
6.4. JSP direktívák

7. SESSION KEZELÉS

7.1. JavaBean (létrehozása, scope, használata)
7.2. JSP tag-ek, Expression Language
7.3. Beállítások (web.xml)
7.4. JSTL (JavaServer Pages Standard Tag Library)
7.5. JSP nyelvi kiterjesztése (custom tags)

8. TOVÁBBI JSP TECHNIKÁK

8.1. Biztonsági kérdések
8.2. User authentikáció
8.3. Adatbázis elérés JDBC segítségével
8.4. Multipart form feldolgozása

9. JSF (JAVASERVER FACES)

9.1. Webalkalmazás keretrendszer jelentése (WebApp Framework)
9.2. MVC implementálása webalkalmazás esetén (Model-View-Control)
9.3. JSF alapvető tulajdonságai
9.4. JSF felépítése
9.5. JSF tag library-k
9.6. Backing Bean, Managed Bean
9.7. JSF UI-data kötése
9.8. JSF komponensek
9.9. Konfiguráció (faces-config.xml)
9.10. Kérés életciklusa (request lifecycle)

10. XML KEZELÉS

10.1. XML bemutatása
10.2. XML névtér
10.3. XML séma
10.4. XML validálás

11. JAXB, ÚTON A WEB SERVICE FELÉ

11.1. Java XML API-k
11.2. JAXB (Java Architecture for XML Binding)
11.3. XML adatok átalakítása Java objektumokká
11.4. Java objektumok ábrázolása XML formátumban
11.5. XML séma generálása Java objektum alapján

12. SOAP (SIMPLE OBJECT ACCESS PROTOCOL)

12.1. SOAP üzenet felépítése
12.2. WSDL leírás
12.3. Kliens oldali kód létrehozása
12.4. SOAP Web Service (JAX-WS) fejlesztése

13. RESTFUL WEB SERVICE

13.1. RESTful architektúra ismertetése
13.2. HTTP metódusok és a REST
13.3. HTTP visszatérési kódok értelmezése
13.4. Verziózás

14. RESTFUL KLIENS LÉTREHOZÁSA

14.1. Jersey installálása, beállítások
14.2. Jersey kliens API használata
14.3. XML és JSON feldolgozás
14.4. RESTful Web Service (JAX-RS) fejlesztése

15. BIZTONSÁGI LEHETŐSÉGEK

15.1. web.xml biztonsági beállításai
15.2. Felhasználók és csoportok létrehozása
15.3. Támadási típusok ismertetése
15.4. Autentikáció és autorizáció
15.5. WS-Policy, WS-Security, WS-SecurityPolicy szabványok

16. JAVA PERSISTENCE API (JPA) BEVEZETÉS

16.1. Mi a JPA?
16.2. ORM (Object/Relation Mapping)
16.3. Entitások definiálása
16.4. Adatbázis elemek (táblák, szekvenciák, ID-k)
16.5. Entity Manager használata
16.6. Objektumok tárolása
16.7. Alapvető adatbázis műveletek megvalósítása
16.8. Lekérdezések

17. ORM MEGVALÓSÍTÁS

17.1. Objektum relációk ábrázolása
17.2. Egyirányú és kétirányú kapcsolatok
17.3. Objektumok származtatásának leképzése
17.4. Beágyazott osztályok használata
17.5. Rendezési annotációk (OrderBy, OrderColumn)
17.6. Asszociatív törlés

18. ENTITY MANAGER

18.1. Entity Manager, a központi elem
18.2. Entitások életciklus eseményei
18.3. Find, merge, persist, remove műveletek
18.4. Adatszerkezetek (map, collection, enum) perzisztálása

19. TRANZAKCIÓK

19.1. Deklaratív és programozott tranzakciók
19.2. Java Transaction API (JTA) használata
19.3. Container-Managed Transaction (CMT)
19.4. Entitások verziózása
19.5. Zárolás az Entity Manager API-n keresztül
19.6. Rollback/Commit
Vissza


Hasonló tanfolyamok listája:

A tanfolyam megtanít bármilyen Java fejlesztőt arra, hogy miként fejlesszen egy meglehetősen komplex Android alkalmazást. A tanfolyam során a tanultakat egy példa alkalmazás elkészítésével hasznosítjuk. A tanfolyam célja, hogy a hallgató elsajátítsa az Androidos gondolkodást.

Az IT Business Analyst akadémia az olyan szoftverfejlesztés üzleti oldala iránt érdeklődőknek szól, akik olyan - akár hétvégi - kurzusokon szeretnének piacképes IT ismeretekre szert tenni, mely 1-2 hónap alatt felkészíti őket a gyakorlati munkavégzésre és a nemzetközi vizsgára. A program átfogó alapismeretekkel és gyakorlatban használható ismeretanyaggal ruházza fel a résztvevőket. A kurzus elvégzése után a diákok képesek lesznek egy szoftverbevezetési projekt üzleti és informatikai igényfelmérésre, folyamatok alapszintű optimalizálására, illetve az ehhez kapcsolódó dokumentációs és adatelemzési feladatok ellátására. 

A hallgatók tanfolyamunk keretében megismerkednek a Java programozási nyelvvel. Gyakorlati példákon keresztül elsajátítják a nyelv és az objektum orientált programozási módszertan alapvető elemeit.

A tanfolyamon hallgatóink átfogó ismereteket szereznek a vállalati környezetben nagyon népszerű J2EE technológiáról.

Tanfolyamunkon a hallgatók megismerkednek a Java SE 8-as verzió forradalmi újdonságaival: Lambda kifejezések, stream-ek. Segítségükkel immár a Java nyelvben is elérhetők a régóta hiányolt funkcionális programozás alapszintű nyelvi elemei. Gyakorlati példákon keresztül hallgatóink elsajátítják a Java nyelv új szerkezeteit, a Lambda kifejezések használatát, a stream-ek kezelését és a mindennapi feladatokban gyakran felmerülő programozási elveket.

Tanfolyamunk célja, hogy hallgatóinkat felkészítsük az Oracle Java SE alapszintű programozói vizsgára (Exam No. 1Z0-808). A tanfolyamhoz szükséges elméleti tudást a Java SE alapképzésünk biztosítja (MFJAVA1).

Tanfolyamunk célja, hogy hallgatóinkat felkészítsük az Oracle Java SE haladó szintű programozói vizsgára (Exam No. 1Z0-809). A tanfolyamhoz szükséges elméleti tudás egy részét a „Java SE alapképzésünk” (MFJAVA1) és a „Java SE 8-as verzió újdonságai” (MFJAVA8U) képzésünk biztosítja. Továbbá jelen tanfolyam keretében átvesszük a konkurens programozás elméleti ismereteit is, mely témakör ismerete szintén szükséges a vizsgához.

A Junior Java programozó akadémia a szoftverfejlesztés iránt érdeklődő magánszemélyeknek és cégeknek szól, akik hétvégi kurzusokon szeretnének piacképes IT ismeretekre szert tenni. A sorozat 3 egymásra épülő modulból áll, melyek mindegyike önállóan is használható ismeretanyaggal ruházza fel a résztvevőket. A kurzus elvégzése után a diákok képesek lesznek önállóan létrehozni egyszerűbb szoftvereket Java nyelven, illetve igény esetén akár nemzetközileg elismert programozói vizsgát is szerezhetnek. Továbbképzési lehetőségként a hallgatók a második és harmadik modulon Java EE vagy Android alkalmazásfejlesztői szakokon fejleszthetik tudásukat.

 

A tanfolyamon a hallgatók elsajátítják a PHP alapú webes programozás alapismereteit. Képesek lesznek egyszerűbb webes programozási feladatok megoldására. Megismerik és megszerzik a haladó objektumorientált PHP programozáshoz szükséges előfeltételeket és áttekintést kapnak a PHP gazdag függvény gyűjteményéből.

A tanfolyamon a hallgatók elsajátítják a programok készítésének alapvető lépéseit, megismerik a programok felépítését és az alapvető programozási technikákat.

A Szoftvertesztelői akadémia  az olyan minőségbiztosítási oldala iránt érdeklődőknek szól, akik olyan - akár hétvégi - kurzusokon szeretnének piacképes IT ismeretekre szert tenni, mely 1-2 hónap alatt felkészíti őket a gyakorlati munkavégzésre és a nemzetközi vizsgára.

Az akadémia három specializáltan összeállított modult tartalmaz.

Az első modul átfogó alapismeretekkel és gyakorlatban használható módszertani szemlélettel ruházza fel a résztvevőket. A kurzus elvégzése után a diákok képesek lesznek a szoftverfejlesztési projektek során előforduló ellenőrzési és tesztelési feladatok megértésére és átlátására, egyszerűbb tesztelői feladatok ellátására. A modul befejezésével a résztvevők igény szerint hivatalos, nemzetközi minősítést szerezhetnek.  

A Szoftvertesztelői akadémia  az olyan minőségbiztosítási oldala iránt érdeklődőknek szól, akik olyan - akár hétvégi - kurzusokon szeretnének piacképes IT ismeretekre szert tenni, mely 1-2 hónap alatt felkészíti őket a gyakorlati munkavégzésre és a nemzetközi vizsgára.

Az akadémia három specializáltan összeállított modult tartalmaz.

A szoftvertesztelői akadémia második modulján a hallgatók megismerkedhetnek a szoftvertesztelői munkavégzéshez kapcsolódó műszaki technológiák és módszertanok alapjaival. A modul során a résztvevők a szoftvertesztelői munkavégzéshez szükséges támogató eszközök működésébe és használatába is betekintést nyernek.     

A Szoftvertesztelői akadémia  az olyan minőségbiztosítási oldala iránt érdeklődőknek szól, akik olyan - akár hétvégi - kurzusokon szeretnének piacképes IT ismeretekre szert tenni, mely 1-2 hónap alatt felkészíti őket a gyakorlati munkavégzésre és a nemzetközi vizsgára.

Az akadémia három specializáltan összeállított modult tartalmaz.

Az első modul átfogó alapismeretekkel és gyakorlatban használható módszertani szemlélettel ruházza fel a résztvevőket. A kurzus elvégzése után a diákok képesek lesznek a szoftverfejlesztési projektek során előforduló ellenőrzési és tesztelési feladatok megértésére és átlátására, egyszerűbb tesztelői feladatok ellátására. A modul befejezésével a résztvevők igény szerint hivatalos, nemzetközi minősítést szerezhetnek.  

Tanfolyam időpontok

Első oktatási nap:

2019-04-27  (Hétvégi (09.00 - 16.30))

Jelentkezési határidő:

2019-04-15

Első oktatási nap:

2019-09-28  (Hétvégi (09.00 - 16.30))

Jelentkezési határidő:

2019-09-16

Ha egyik időpont sem felel meg neked, de érdekel a tanfolyam, kérünk, hogy add le jelentkezésedet időpont nélkül! Új időpont felvételekor értesíteni fogunk.


Jelentkezésedet leadhatod a kitöltött jelentkezési lap visszaküldésével is