Szoftvertesztelői akadémia – III. modul

Tanfolyam kódja:
MFTSTAK3
Tanfolyam hossza:
80 tanóra, hétköznap, napi 8 tanóra, 9.00-16.30
Ára:
199 500 Ft + Áfa
Rövid ismertetés:

A Szoftvertesztelői akadémia  az olyan minőségbiztosítási oldala iránt érdeklődőknek szól, akik olyan - akár hétvégi - kurzusokon szeretnének piacképes IT ismeretekre szert tenni, mely 1-2 hónap alatt felkészíti őket a gyakorlati munkavégzésre és a nemzetközi vizsgára.

Az akadémia három specializáltan összeállított modult tartalmaz.

Az első modul átfogó alapismeretekkel és gyakorlatban használható módszertani szemlélettel ruházza fel a résztvevőket. A kurzus elvégzése után a diákok képesek lesznek a szoftverfejlesztési projektek során előforduló ellenőrzési és tesztelési feladatok megértésére és átlátására, egyszerűbb tesztelői feladatok ellátására. A modul befejezésével a résztvevők igény szerint hivatalos, nemzetközi minősítést szerezhetnek.  

Előfeltételek:

Szoftvertesztelői akadémia – I-II. modulok elvégzése

Kiknek ajánljuk?

A modult a Szoftvertesztelői akadémia – I. és II. modulját elvégző hallgatók számára ajánljuk, akik haladó szinten is szoftvertesztelői ismereteket kívánnak szerezni.

Képzés nyelve:
Magyar
Részletes leírás:

Főbb témakörök:

I. PROGRAMOZÁSI ALAPOK

II. TESZTELÉS AUTOMATIZÁLÁS

III. SQL ALAPISMERETEK

IV. VERZIÓKEZELŐ RENDSZEREK

V. TESZTELÉSI GYAKORLAT - WORKSHOP

 

Tematika részletesen:

I. PROGRAMOZÁSI ALAPOK

1. Program készítés lépései
1.1. Programozási nyelvek típusai
1.2. Programozási nyelvek felhasználási céljai
1.3. Alkalmazások felülete
1.4. Programozási paradigmák
1.5. Forráskód, gépi kód
1.6. Programkód szerkesztők: UltraEdit, Notepad++ stb.
1.7. Integrált fejlesztői környezetek (IDE) feladatai (Eclipse, NetBeans, Visual Studio, PyCharm)
1.8. Projekt fogalma
1.9. Fordítás és linkelés
1.10. Compiler és interpreter
1.11. Parancssor használata a fordításhoz
1.12. Futtató keretrendszerek működése (Java VM, .NET)
1.13. Szoftvertesztelés feladatköre
1.14. Debug használata hibakereséshez

2. Programok felépítése, fő részei

2.1. Utasítás fogalma
2.2. Utasítás blokk
2.3. Programok eleje és vége
2.4. Megjegyzések
2.5. Operátorok
2.6. Adattípusok szerepe a nyelvben
2.7. Típuskonverzió
2.8. Változók használata
2.9. Könyvtárak
2.10. Input és output műveletek
2.11. Konstansok
2.12. Összetett típusok
2.13. Tömbök használata

3. Vezérlési szerkezetek

3.1. Szekvenciális utasítások
3.2. Logikai kifejezések felépítése
3.3. Összetett logikai kifejezések
3.4. Elágazások (if, else)
3.5. Többirányú elágazások (switch, case)
3.6. Ciklusok 
3.6.1. Számlálós ciklusok (for, for each)
3.6.2. Elöltesztelő ciklusok (while)
3.6.3. Hátultesztelő ciklusok (repeat-until)
3.6.4. Kiugrás ciklusokból (break, continue)
3.7. Ugrások a kódban (goto)
3.8. Program végrehajtásának befejezése (return, exit)

4. Moduláris programozás

4.1. Egység fogalma (unit, component)
4.2. Modul fogalma (module, package, library)
4.3. Modulok közötti kapcsolatok
4.4. Eljárások
4.5. Függvények
4.6. Deklaráció és definíció
4.7. Visszatérés hívásból, visszatérési érték
4.8. Paraméterek
4.9. Standard eljárások és függvények

5. Algoritmusok

5.1. Eldöntés
5.2. Keresések (lineáris, bináris)
5.3. Kiválogatás
5.4. Összegzés
5.5. Szélsőérték keresés
5.6. Rendezések (kiválasztásos, buborék)
5.7. Szétválogatás
5.8. Metszet
5.9. Unió

6. Hibakezelés, kivételkezelés

6.1. Hibák típusai (fordítási, futtatási)
6.2. Defenzív programozás fogalma
6.3. Program lefutásának státusza
6.4. Hibakezelés céljai
6.5. Kivétel fogalma
6.6. Egyszerűsített hibakezelés
6.7. Kivételkezelés külön blokkal (try-catch)

7. Objektum-orientált programozás alapjai

7.1. Objektum-orientált programozás fogalma, előnyei
7.2. Objektum, osztály, példány fogalma
7.3. Az osztály részei: attribútumok és metódusok
7.4. Speciális metódusok: konstruktor és destruktor
7.5. Láthatóság
7.6. Öröklődés
7.7. Osztályok kapcsolatai

II. TESZTELÉS AUTOMATIZÁLÁS

1. Bevezetés
1.1. Selenium története
1.2. Selenium elemeinek bevezető előadása
2. Selenium IDE 
2.1. Rögzítés és visszajátszás, teszt oldalak automatizálása
2.2. Selenese parancsok használata
2.3. AJAX és több ablakos rögzítés/visszajátszás
2.4. Kiegészítők használata
3. Lokátorok
3.1. Lokátorok felépítése
3.2. Elemek megkeresése
4. Selenium WebDriver
4.1 WebDriver API 
4.2. Design patterns
4.3. Tesztautomatizáció WebDriver-rel
4.4. HTML5 és haladóbb teszt automatizáció (Session-ök kezelése)
5. Selenium Remote Control
5.1. Alkalmazások futtatása Selenium RC-vel
5.2. Futtatás Firefox mellett más böngészőkben (Chrome, Internet Explorer)
6. Selenium Grid
6.1. Több alkalmazás futtatása párhuzamosan
7. Egy teljes webes alkalmazás teszt automatizálása
7.1. Selenium IDE-ben a főbb oldalak automatizálása
7.2. Selenese html futtatás Selenium RC-ben
7.3. Konvertálás Java-ba Selenium WebDriver futtatáshoz
7.4. Selenium WebDriver futtatása
7.5. Java kód optimalizálása (Design patterns)

III. SQL ALAPISMERETEK

1. Az SQL nyelv és a relációs adatbázisok
1.1. SQL szabványok
1.2. Adatmodellek
1.3. Relációs adatbáziskezelők
1.4. Tábla
1.5. Mező
1.6. Reláció
1.7. Halmazelmélet
1.8. NULL érték
2. Az Oracle adatbázis szerver alapjai
2.1. Oracle adatbázis változatok
2.2. Operációs rendszerek
2.3. Az Oracle szerver felépítése
2.4. Standard Oracle felhasználók
2.5. Standard példa sémák
2.6. Tanfolyami példa adatbázis
3. SQL eszközök Oracle rendszerekhez
3.1. Oracle SQL eszközök
3.2. Egyéb SQL eszközök
3.3. Ismerkedés az Oracle SQL Developer alkalmazással
4. Egyszerű SQL lekérdezések
4.1. SQL szintaktika alapok
4.2. SELECT utasítás
4.3. WHERE feltétel
4.4. Operátorok
4.5. ORDER BY rendezés
4.6. GROUP BY csoportosítás
4.7. Aggregáló függvények
4.8. HAVING feltétel
4.9. DISTINCT egyediség
4.10. CASE kifejezés
4.11. ROWNUM sorszámozás
5.  Beépített függvények
5.1. Numerikus függvények
5.2. Szövegkezelő függvények
5.3. Dátum és idő függvények
5.4. Konverziós függvények
5.5. NULL függvények
5.6. További hasznos függvények
6. Külső SQL eszközök Oracle-hez
6.1. TOAD
6.2. PL/SQL Developer
7. Összetett lekérdezések
7.1. UNION és UNION ALL
7.2. INTERSECT
7.3. MINUS
7.4. Beágyazott lekérdezések
7.5. Táblák összekapcsolása
7.6. NATURAL JOIN
7.7. INNER JOIN
7.8. CROSS JOIN
7.9. OUTER JOIN
8. Adatmódosító utasítások
8.1. Tranzakciókezelés alapjai
8.2. Adatok beszúrása
8.3. Adatok módosítása
8.4. Adatok törlése
9. Oracle adattípusok
9.1. Karakteres típusok
9.2. Numerikus típusok
9.3. Dátum típusok
9.4. Nagy méretű típusok
10. DDL utasítások
10.1. DML és DDL utasítások
10.2. DDL utasítások fajtái
10.3. Vizuális eszközök használata
10.4. Objektumok létrehozása (CREATE)
10.5. Objektumok módosítása (ALTER)
10.6. Objektumok törlése (DROP)

IV. VERZIÓKEZELŐ RENDSZEREK

1. Általánosan a verziókezelő rendszerekről
1.1. Szerepük
1.2. Típusaik
1.3. Legelterjedtebb eszközök
2. A Subversion használata
2.1. Telepítés
2.2. Struktúrák kialakítása és tárolók létrehozása
2.3. Támogatott protokollok
2.4. Legfontosabb funkciók
2.4.1. Revision
2.4.2. svn checkout (working copy létrehozása)
2.4.3. svn add (file hozzáadása)
2.4.4. svn del (file törlése)
2.4.5. svn mv (file áthelyezése, átnevezése)
2.4.6. svn revert (helyi változtatások visszavonása)
2.4.7. svn update (szerveren lévő változtatások letöltése)
2.4.8. Branch létrehozása
2.4.9. svn merge (összeolvasztás)
2.4.10. Tag-ek létrehozása
2.4.11. Visszatérés korábbi verziókhoz
2.4.12. Törölt fájlok visszaállítása repository-ból
2.4.13. Bizonyos fájlok és könyvtárak figyelmen kívül hagyása
2.4.14. Konfliktusok kezelésének módszerei
2.4.15. svn log (változások visszakövetése)
2.4.16. svn diff (módosítások soronkénti áttekintése)
2.4.17. svn switch (working copy helyének megváltoztatása)
2.5. Alapvető munkaciklus
2.6. Felhasználókezelés
2.7. SSH támogatása

3. Git verziókezelő rendszerek
3.1. SVN és Git összehasonlítása
3.2. Tanult SVN műveletek átültetése Git környezetbe
 
V. TESZTELÉSI GYAKORLAT - WORKSHOP

Kapcsolódó vizsgák:

A modul végén hivatalos, nemzetközi ISTQB vizsga tehető.

Vissza


Hasonló tanfolyamok listája:

A tanfolyamot azon tesztelők számára ajánljuk, akik szeretnék letenni az ISTQB Advanced Level Security Tester vizsgát és elsajátítani a biztonsági tesztelés módszertanát. A képzésen a hallgató átfogó képet kap a biztonsági tesztelés megközelítéseiről, megtervezéséről és kivitelezéséről.

Az IT Business Analyst akadémia az olyan szoftverfejlesztés üzleti oldala iránt érdeklődőknek szól, akik olyan - akár hétvégi - kurzusokon szeretnének piacképes IT ismeretekre szert tenni, mely 1-2 hónap alatt felkészíti őket a gyakorlati munkavégzésre és a nemzetközi vizsgára. A program átfogó alapismeretekkel és gyakorlatban használható ismeretanyaggal ruházza fel a résztvevőket. A kurzus elvégzése után a diákok képesek lesznek egy szoftverbevezetési projekt üzleti és informatikai igényfelmérésre, folyamatok alapszintű optimalizálására, illetve az ehhez kapcsolódó dokumentációs és adatelemzési feladatok ellátására. 

A Junior Java programozó akadémia a szoftverfejlesztés iránt érdeklődő magánszemélyeknek és cégeknek szól, akik hétvégi kurzusokon szeretnének piacképes IT ismeretekre szert tenni. A sorozat 3 egymásra épülő modulból áll, melyek mindegyike önállóan is használható ismeretanyaggal ruházza fel a résztvevőket. A kurzus elvégzése után a diákok képesek lesznek önállóan létrehozni egyszerűbb szoftvereket Java nyelven, illetve igény esetén akár nemzetközileg elismert programozói vizsgát is szerezhetnek. Továbbképzési lehetőségként a hallgatók a második és harmadik modulon Java EE vagy Android alkalmazásfejlesztői szakokon fejleszthetik tudásukat.

 

A Java programozó akadémia haladó a szoftverfejlesztés iránt érdeklődő magánszemélyeknek és cégeknek szól, akik hétvégi kurzusokon szeretnének piacképes IT ismeretekre szert tenni. A tanfolyam haladó Java technológiákat mutat be. Felöleli a webfejlesztés fontos technológiáit: Servlet, JSP, JSTL, JSF. Megismertet a WebService-ek használatával Java alapokon. Valamint átfogó ismeretet nyújt a haladó adatbáziskezelésben a JPA használatával. Mindezt nagyon sok példán keresztül gyakorlatorientáltan.

A Szoftvertesztelői akadémia  az olyan minőségbiztosítási oldala iránt érdeklődőknek szól, akik olyan - akár hétvégi - kurzusokon szeretnének piacképes IT ismeretekre szert tenni, mely 1-2 hónap alatt felkészíti őket a gyakorlati munkavégzésre és a nemzetközi vizsgára.

Az akadémia három specializáltan összeállított modult tartalmaz.

Az első modul átfogó alapismeretekkel és gyakorlatban használható módszertani szemlélettel ruházza fel a résztvevőket. A kurzus elvégzése után a diákok képesek lesznek a szoftverfejlesztési projektek során előforduló ellenőrzési és tesztelési feladatok megértésére és átlátására, egyszerűbb tesztelői feladatok ellátására. A modul befejezésével a résztvevők igény szerint hivatalos, nemzetközi minősítést szerezhetnek.  

A Szoftvertesztelői akadémia  az olyan minőségbiztosítási oldala iránt érdeklődőknek szól, akik olyan - akár hétvégi - kurzusokon szeretnének piacképes IT ismeretekre szert tenni, mely 1-2 hónap alatt felkészíti őket a gyakorlati munkavégzésre és a nemzetközi vizsgára.

Az akadémia három specializáltan összeállított modult tartalmaz.

A szoftvertesztelői akadémia második modulján a hallgatók megismerkedhetnek a szoftvertesztelői munkavégzéshez kapcsolódó műszaki technológiák és módszertanok alapjaival. A modul során a résztvevők a szoftvertesztelői munkavégzéshez szükséges támogató eszközök működésébe és használatába is betekintést nyernek.     

Tanfolyam naptár

H K Sz Cs P Szo V
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Tanfolyam időpontok

Ha egyik időpont sem felel meg neked, de érdekel a tanfolyam, kérünk, hogy add le jelentkezésedet időpont nélkül! Új időpont felvételekor értesíteni fogunk.


Jelentkezésedet leadhatod a kitöltött jelentkezési lap visszaküldésével is